Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) nënshkruan memorandum mirëkuptimi me Federatën Evropiane të Bankave (EBF)

         Prishtinë, 16 shtator 2014  Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) nënshkruan memorandum mirëkuptimi me Federatën Evropiane të Bankave (EBF) Më 1 shtator 2014 është nënshkruar memorandumi i mirëkuptimit në mes të Shoqatës së …

Petrit Balija_Shoqata e Bankave të Kosovës_Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës #8_Gusht_2014 -foto

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

“Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të sistemit financiar që për…

Petrit Balija_Shoqata e Bankave të Kosovës_Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës #8_Gusht_2014 -foto

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

  “Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të sistemit financiar …

Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunim me Shoqatën e Gjeodetëve të Kosovës (SHGJK) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

               Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunim me Shoqatën e Gjeodetëve të Kosovës (SHGJK) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Petrit Balija_Shoqata e Bankave të Kosovës_Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës #8_Gusht_2014 -foto

“Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të sistemit financiar që për…

September 15, 2014
më shumë...

Ftesë për oferta

Ftesë për oferta   Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) fton të gjitha kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për ofrimin e shërbimeve të kreativës dhe dizajnit, printimit të materialeve, kontraktimit të ekspozuesve dhe sponsorëve të Panairit Financiar 2014. Panairi Financiar është ndër ngjarjet më të rëndësishme vjetore të sektorit financiar e cila…

August 4, 2014
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23