publikimi mujot #7

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

  “Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të sistemit financiar …

Ftesë për oferta

Ftesë për oferta   Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) fton të gjitha kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për ofrimin e shërbimeve të kreativës dhe dizajnit, printimit të materialeve, kontraktimit të ekspozuesve dhe sponsorëve të Panairit Financiar 2014. Panairi Financiar është ndër ngjarjet më të rëndësishme vjetore të sektorit financiar e cila…

The Kosovo Banker - Nr05_SHQIP foto_1

Revista

“The Kosovo Banker” është botim i Shoqatës së Bankave të Kosovës. Revista botohet dy herë në vit, me qëllim të informimit të saktë të publikut lidhur me industrinë bankare në Kosovë              

publikimi mujot #7

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

“Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të …

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Ftesë për oferta

Ftesë për oferta   Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) fton të gjitha kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për ofrimin e shërbimeve të kreativës dhe dizajnit, printimit të materialeve, kontraktimit të ekspozuesve dhe sponsorëve të Panairit Financiar 2014. Panairi Financiar është ndër ngjarjet më të rëndësishme vjetore të sektorit financiar e cila…

August 4, 2014
më shumë...

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

publikimi mujot #7

“Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të …

July 8, 2014
më shumë...

Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC) mbështesin programin e edukimit financiar në Kosovë

Petrit_Balija_SHBK_IFC

Prishtinë, Kosovë, 2 Korrik, 2014 –SHBK si përfaqësuese e sektorit bankar në Kosovë dhe IFC, anëtare e grupit të Bankës Botërore, kanë nënshkruar marrëveshje të përbashkët për përmirësimin e edukimit financiar në Kosovë, duke treguar kështu një përkushtim për edukimin e konsumatorëve. Përmes edukimit financiar, do të ndihmojë në rritjen e aftësive dhe njohurive të…

July 2, 2014
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23