Lajme

Vlerësuesit e pronave të paluajtshme takohen në SHBK
13.12.2017

Vlerësuesit e pronave të paluajtshme takohen në SHBK

Përfaqësuesit e Thesarit Amerikan z.Lewis Allen është takuar sot me vlerësuesit e licencuar të Bankave Komerciale për të diskutuar zhvillimet e fundit në këtë fushë.Në takim ishte edhe z.Dardan Fusha dhe z.Amir Zylfiu, përfaqësues nga BQK.
Vlerësuesit e licencuar i kanë dhënë një kontribut të madh zhvillimit të fushës së vlerësimit në sektorin bankar, duke bërë që të aplikohen standardet ndërkombëtare të vlerësimit edhe në sektorin bankar të Kosovës.