Bordi

Bordi i drejtorëve
Ilir I. Aliu Kryetar i Bordit të Drejtorëve

Drejtor Gjeneral në ProCredit Bank

Z. Ilir I. Aliu është emëruar Drejtor Gjeneral në ProCredit Bank, Kosovë, në vitin 2012. Ndërkaq, ai është pjesë e ekipit të ProCredit Bankës që nga viti 2001. Prej vitit 2005 është anëtar i menaxhmentit të bankës, fillimisht në cilësinë e Zëvendës Drejtorit Gjeneral të ProCredit Bankës në Kosovë dhe më pas në po të njëjtin funksion në ProCredit Bank në Maqedoni. Paraprakisht z. Aliu ka punuar në ProCredit Bank si auditor i brendshëm dhe menaxher i divizionit për shërbime për klientët privat. Z. Ilir I. Aliu ka diplomë në fushën e menaxhmentit nga IFAM, Paris, ku edhe përfundoi studimet pasuniversitare për administrim biznesi. Në të njëjtën kohë, ai ka kryer edhe funksione të tjera jashtë ProCredit Bankës si Zëvendës Kryetar i Bordit të Drejtorëve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, anëtar i CEMEA Komitetit Këshillëdhënës të Visa Inc, etj.  

Robert Wright Zëvendës Kryetar i Bordit të Drejtorëve

Drejtor Ekzekutiv në Raiffeisen Bank

Z. Wright është Drejtor Ekzekutiv në Raiffeisen Bank në Kosovë që nga viti 2009.  Para se të  emërohej në  këtë  pozitë  ai ka qenë  Zëvendës Drejtor në  Raiffeisen Bank në  Shqipëri. Ai ka mbajtur poste drejtuese përmbi 25 vite në Mbretërinë e Bashkuar në  disa banka, duke përfshirë  HSBC, si dhe Bankën e Skocisë dhe Abbey (tani pjesë e Santander Bankës). Gjatë 13 viteve të fundit Ztr Wright ka pasur përvojë të gjerë ndërkombëtare bankare në një gamë të kulturave të ndryshme dhe mjediseve sfiduese. Prej vitit 2000 deri në vitin 2003,  ka qenë  Menaxher i Përgjithshëm për Zhvillimin e Bizneseve në Bankën Al Rajhi në Arabinë Saudite përpara se të i bashkohet Bankës  Raiffeisen në Shqipëri në vitin 2004. Robert Wright studio Biznesin dhe diplomoi me merita të  larta,  në Universitetin e Leicester, në  Britaninë e Madhe. Përpos të qenit Drejtor Ekzekutiv në  Raiffeisen Bank si dhe Kryetar i Shoqatës Bankave të  Kosovë s, Ztr Wright është edhe Kryetar i Bordit të Rrjetit për Përgjegjësinë Sociale të Korporatave të  Kosovës, Anëtar i Komitetit të  Pagesave Kombëtare në  Bankën Qendrore si dhe mysafir i rregullt për mbajtjen e fjalimeve , në universitetet lokale dhe forume të tjera.

Abdurrahman Balkiz Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Drejtor Dega në Kosovë- Banka Kombëtare Tregtare 

Z. Balkız është diplomuar në degën Administrim Biznesi në Universitetin Cukurova. Përpara se t’i bashkohej BKT-së, Z. Balkız ka qenë Drejtor i Këshillit të Auditimit të Brendshëm në Bankën Atlas Investment, njësi në varësi të Kentbank, Senior Auditor i Brendshëm dhe Zyrtar i Pajtueshmërisë në Kentbank. Përpara se t’i bashkohej Kentbank, Z. Balkız ka qenë Asistent Auditor i Brendshëm në Bankën Arabe-Turke. Gjatë 13 viteve të fundit Z.Balkiz ka qenë pjesë e BKT-Shqipërisë, 6 vite si Drejtor i Grupit të Auditimit të Brendshëm dhe 7 vite si Drejtor i Grupit të Operacioneve.  Nga Janari i vitit 2014 Z.Balkiz është pjesë e BKT-    Kosovës si Drejtor i BKT – Dega Kosovë.

Alper Karakoç Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Drejtor i Degës në Kosovë - Isbank

Z. Karakoç ka lindur në Ardahan, Turqi në vitin 1973. Z. Karakoç diplomoi nga Universiteti Teknik i Stambollit, Departamenti i Menaxhimit të Inxhinierisë në vitin 1995. Z. Karakoç filloi karrierën e tij bankare si specialist në Departamentin e kërkimeve ekonomike në İşbank. Pasi kishte punuar rreth 1 viti në hulumtim, u transferua tek Bordi i Auditimit të Brendshëm si auditor i brendshëm dhe punoi 7 vite si Auditor i Brendshëm. Pastaj u promovua në  Korporatën Kozyatagi dega Stamboll si Asistent Menaxher dhe ishte përgjegjës për  operacionet dhe shitjet për 7 vite.  Z. Karakoç u emërua si Drejtor Menaxhues i operacioneve të  İşbank në Kosovë në dhjetor të vitit 2014.

Arton Celina Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Kryeshef Ekzekutiv, Banka për Biznes

4Arton Celina është emëruar Kryeshef Ekzekutiv në Bankën për Biznes në Kosovë në maj të vitit 2016. Karrierën e tij në sektorin bankar e filloi në Insitucionin Mikrofinanciar KEP ne vitin 1999 per te vazhduar në ProCredit Bank në vitin 2002, ndërsa në vitin 2007 u bë pjesë e ekipit të TEB Bank SH.A. në Kosovë, fillimisht në cilësinë e Menaxherit Rajonal, më pas u emërua Udhëheqës i Shitjes dhe Marketingut dhe që nga viti 2013 ka mbajtur pozitën e Zëvendës Drejtorit Menaxhues në TEB Bank SH.A. në Kosovë, në segmentet e bizneseve. z. Arton Celina ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Univerzitetin e Prishtinës, ndërsa studimet pasuniversitare i ka përfunduar në fushën e menaxhimit në UBT, Prishtinë dhe u doktorua në fushën e Administrimit të Biznesit nga Univerziteti SMC në Zvicër.

Lavdim Koshutova Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Anëtar i Bordit Drejtues të NLB-së

Anëtar i Bordit Drejtues të NLB-së në Prishtinë. Z. Koshutova është emëruar në këtë funksion në vitin 2008 pasi që ka shërbyer më herët si zëvendës-drejtor i përgjithshëm i NLB-së në Prishtinë. Z. Lavdim Koshutova ka filluar karrierën e tij në vitin 2000 si menaxher i degës në MicroEnterprise Bank (MEB). Në ProcCredit Bank ka punuar si Menaxher i Divizionit të Thesarit dhe Pagesave dhe më vonë si Menaxher i Divizionit të Operacioneve dhe Pagesave. Ka kaluar në Bankën e Re të Kosovës si zëvendës-drejtor i përgjithshëm në vitin 2005. Ai ka diplomë nderi nga Universiteti Middlesex në Londër, Britani e Madhe në fushën e Ekonomisë dhe Teknologjisë Informative.

Merita Gjyshinca Peja Anëtare i Bordit të Drejtorëve

Kryeshefe Ekzekutive në Bankën Ekonomike

Znj. Gjyshinca Peja është emëruar Drejtore Ekzekutive e Bankës Ekonomike në Qershor 2014. Znj. Gjyshinca Peja ka një karrierë të bujshme në fusha të ndryshme të menaxhimit dhe udhëheqjes, përfshirë përvojen mbi 10 vjecare  bankare. Gjatë karrierës në Bankën Raiffeisen, ka marrë disa shpërblime për arritje të ndryshme,përfshirë shpërblimin e veçantë  nga RB International për implementim të strategjisë dhe menaxhim të ndryshimeve. Përvec tjerash ka qenë e angazhuar edhe si vlerësuese në programet zhvillimore të menaxherëve në nivel të grupit në Viene.  Znj.Gjyshinca Peja  ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Prishtinë, ndërsa studimet postdiplomike i ka përfunduar në programin e përbashkët UBT Prishtine dhe VUT Viene. Ka ndjekur gjithashtu një program biznesi disa mujor  në Londer, ndërsa aktualisht është duke ndjekur studimet e doktoratës në fushën e Menaxhmentit Strategjik dhe Udhëheqjes në Slloveni,  IEDC Bled School of Management.

Meriton Sunduri Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Drejtor- Dega në Kosovë, Ziraat Bankasi 

I lindur në Prizren, në vitin 1973. Diplomoi në Fakultetin Ekonomik në drejtimin e Menaxhmentit dhe Informatikës në Prishtinë, si dhe në SHLP në Prizren në drejtimin e Gjuhës dhe Letersisë Angleze. Karriera e tij në sektorin bankar filloi në vitin 2002 në Raiffeisen Bank në Kosovë (asokohe Banka Amerikane e Kosovës) si pjesë e operacioneve dhe mëpastaj të shitjes, ku nga viti 2008 udhëheqi sektorin e Mikro Bizneseve në degën e Prizrenit. Nga viti 2010 ai i bashkangjitet TEB Sh.A’së në poziten e Menaxherit të degës në Shadërvan. Prej muajit Prill të vitit 2014 ai është emëruar në pozitën e Menaxherit të degës / Menaxherit të shtetit pranë T.C. Ziraat Bankasi A.S. dega në Kosovë për të filluar me themelimin e degës se kësaj banke në Kosovë.

Orcun Ozdemir Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Drejtor menaxhues dhe anëtar i bordit në TEB, Sh.A

I lindur në Eskisehir në 1977, Orcun Ozdemir ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Anadolit. Ai e filloi karrierën bankare në Garanti Bankasi në vitin 2003, ku ka mbajtur disa poste që lidhje me shitjen. Në vitin 2007, ai iu bashkua TEB A.S. si menaxher i portofolit komercial, në vitin 2008 ai është emëruar si menaxher i Filialës në Gazimagusa, Qipro. Ai iu bashkua TEB Sh.A. në janar të vitit 2011, si udhëheqës i sektorit të NVM-ve. Nga janari 2011 deri në vitin 2013, ai ka shërbyer si udhëheqës i sektorit të NVM-ve dhe biznesit me kartela. Në janar të vitit 2013, është emëruar si zëvendës drejtor menaxhues i sektorit të shitjes për persona fizik (Retail Banking) si dhe biznesit me kartela.

Petrit Balija Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Drejtor ekzekutiv, SHBK

Z. Petrit Balija është emëruar Drejtor Ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës (SHBK) nga Asambleja e Përgjithshme,  në vitin 2013. Në fillim të vitit 2018 ai është zgjedhur Anëtar i Bordit të Drejtorëve të SHBK ex-officio. Z. Balija ka mbi 13 vite eksperience të punës në sistemin bankar, fillimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pastaj edhe në Republikën e Kosovës. Studimet Bachelor dhe Master në Administrim Biznesi i ka ndjekur në SHBA duke vazhduar më tutje në studimet e Doktoratës në Financa Ndërkombëtare në Zvicër.  Për më shumë, në vitin 2006, Z. Balija është pajisur me licencën Series 6 dhe 7 për investime në letra me vlerë nga Autoriteti Rregullativ i Industrisë Financiare (FINRA).

Ai ka dhënë kontributin e tij edhe në funksione tjera dhe në periudha të ndryshme si Anëtar i Këshillit Drejtues të Odës Ekonomike të Kosovës, Anëtar i Bordit Mbikëqyrës për Licencim të Vlerësuesve të Patundshmërive, Anëtar i Këshillit Ekonomik Social të Republikës së Kosovës, Këshilltar Premier i Certifikuar për USAID, Profesor Ligjerues në kolegjin AAB dhe IBCM, etj.