Kalendari i festave

07.01.2022

Krishlindjet Ortodokse

17.02.2022

Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës

09.04.2022

Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës

17.04.2022

Pashkët Katolike

24.04.2023

Pashkët Ortodokse

01.05.2022

Dita Ndërkombëtare e Punës

02.05.2022

Dita e Bajramit të Madh

09.05.2022

Dita e Evropës

09.07.2022

Dita e Bajramit të vogël

25.12.2022

Krishlindjet

02.12.2024

Viti i Ri