Kalendari i festave

25.12.2017

Krishlindjet

31.12.2017

Viti i Ri

07.01.2017

Krishtlindjet Ortodokse

17.02.2017

Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës

09.04.2017

Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës

16.04.2017

Pashket Katolike

16.04.2017

Pashkët Ortodokse

01.05.2017

Dita Ndërkombëtare e Punës

09.05.2017

Dita e Evropës

25.06.2017

Dita e parë e Bajramit të Madh

01.09.2017

Dita e parë e Bajramit të Vogël