Trajnimet dhe Eventet

27 May - 1 June 2018 “People Management for Line Managers Më shumë
14-18 May 2018 Executive Programme – A strategic Bank Management Review Më shumë
28 May - 1 June 2018 Capital Markets Back-Office Certification Më shumë
15-16 February 2018 "Foundations of International Trade & Finance" Më shumë
05-07 March 2018 "Retail Banking, New Distributions Channels and E-banking" Më shumë
26-28 February 2018 “International Financial Reporting Standards (IFRS)" Më shumë
12 - 16 March 2018. Certification Programme Prevention of Money Laundering & Counter Terrorist Financing (AML & CTF) Foundation Level Më shumë
5 - 16 March 2018 Certification Programme: Risk Management in Banking Më shumë
19 - 23 February 2018 "Certification Programme, Compliance - Foundation level", 19 - 23 February 2018 Më shumë
December 1, 2017 Programi i Konferences Vjetore të Bankave të Kosovës 2017 Më shumë
12

Qendra e Trajnimeve e Shoqates së Bankave është themeluar në vitin 2005 dhe ka luajtur rol aktiv në procesin e zhvillimit të sektorit bankar. Roli i trajnimeve në SHBK është që të plotësojë nevojat e sektorit në edukimin bankar duke ofruar trajnime për të gjithë ata të cilët dëshrirojnë të fitojnë njohuri në fushën e bankave dhe të financave.