Trajnimet

December 11-15, 2017 Risk Management in Banking Më shumë
November 30, 2017 - December 1, 2017 Effective Risk Management Më shumë

Qendra e Trajnimeve e Shoqates së Bankave është themeluar në vitin 2005 dhe ka luajtur rol aktiv në procesin e zhvillimit të sektorit bankar. Roli i trajnimeve në SHBK është që të plotësojë nevojat e sektorit në edukimin bankar duke ofruar trajnime për të gjithë ata të cilët dëshrirojnë të fitojnë njohuri në fushën e bankave dhe të financave.