Trajnimet

7 June 2024 Online Training: Artificial Intelligence in Finance - Fundamentals Më shumë
17 - 19 April 2024 Risk Management | Credit Risk for Banks Më shumë
5 & 6 March 2024 Private Banking I Core Affluent Banking Më shumë
26 - 29 February 2024 Advanced Fraud and Anti-Corruption Auditing Më shumë
20 December 2023 “How do we shape our future?” A workshop on Green Economy and Green finance for young people Më shumë
20 - 23 November 2023 Credit Risk and Cash Flow Analysis Më shumë
16 & 17 November 2023 Risk Management: Liquidity Risk for Banks Më shumë
6 – 10 & 13 – 15 November 2023 Project Finance Më shumë
30, 31 October & 1 November 2023 Digital Transformation and Fintech Më shumë
20-22 September 2023 International Financial Reporting Standards (IFRS 9) Më shumë

Qendra e Trajnimeve e Shoqatës së Bankave është themeluar në vitin 2005 dhe ka luajtur rol aktiv në procesin e zhvillimit të sektorit bankar. Roli i trajnimeve në SHBK është që të plotësojë nevojat e sektorit në edukimin bankar duke ofruar trajnime për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të fitojnë njohuri në fushën e bankave dhe të financave.

Në vitin 2011 Qendra për Trajnime Bankare e SHBK-së është bërë instituti i vetëm i akredituar në rajon, për të ofruar programin e certifikimi ndërkombëtar për bankier European Foundation Certificate in Banking (EFCB) për stafin e sektorit bankar dhe rekrutët e rinj në banka. Kështu kemi arritur të sjellim standardet Evropiane në sektorin bankar në Evropë, dhe kemi vendosur një themel uniform për kualifikimin e bankierëve në sektorin tonë që është në linjë me kualifikimet Evropiane. Kurset janë të dizajnuara specifikisht për bankat dhe pjesëmarrësit vijnë nga sektori bankar por edhe nga Banka Qendrore, Institucionet Mikro-financiare dhe kompanitë e sigurimit. Kurrikula e trajnimeve dizajnohet në bashkëpunim të ngushtë më menaxherët e personelit të bankave.