Lajme

Diskutohet përditësimi i informatave të klientëve
31.01.2018

Diskutohet përditësimi i informatave të klientëve

Anëtarët e Shoqatës së Bankave të Kosovës, përkatësisht Komiteti Ligjor i saj, ka mbajtur takimin e rregullt me ç’rast ka diskutuar kërkesat ligjore të cilat e obligojnë sektorin bankar për të përditësuar të dhënat e klientëve të bankave. Në këtë kuptim është diskutuar mundësia e nënshkrimit të një marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve me qëllim që bankat të shfyrtëzojnë disa nga të dhënat që kjo Agjenci i disponon në funksion të zbatimit sa më të mirë të ligjit. Pikë tjetër e diskutuar ndërmjet anëtarëve ishte edhe çështja që kishte të bënte me funksionimin në përgjithësi të sistemit të drejtësisë në Kosovë, përkatësisht trajtimi i lëndëve gjyqësore të bankave nga sistemi i drejtësisë.